Hadicový trn 38 mm s o-kroužkem, pro sací trysku Hugo Lahme

 Hadicový trn 38 mm s o-kroužkem, pro sací trysku Hugo Lahme

Hugo LahmeDo 3 dnů0.35 kgHL3920000

1.140 Kč

Hadicový trn kónický lepení - 50 mm - PT

Hadicový trn kónický lepení - 50 mm - PT

PlimatDo 7 dnů0.00 kg317734

68 Kč

Hadicový trn kónický vnější závit - 1 ½" - PT

Hadicový trn kónický vnější závit - 1 ½" - PT

PlimatDo 7 dnů0.00 kg317714

73 Kč

Hadicový trn lepení - 50 mm - PT

Hadicový trn lepení - 50 mm - PT

PlimatDo 7 dnů0.00 kg317724

73 Kč

Hadicový trn vnější závit - průměr 1 ½" - PT

Hadicový trn vnější závit - průměr 1 ½" - PT

PlimatDo 7 dnů0.00 kg317704

71 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 12 x ⅜", polyamid

PVC tvarovka - Trn hadicový 12 x ⅜", polyamid

CH CoraplaxDo 3 dnů0.05 kg0235601202

77 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 20 x ½“

PVC tvarovka - Trn hadicový 20 x ½“

CH CoraplaxDo 3 dnů0.02 kg0235602003

33 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 20 x 20 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 20 x 20 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.01 kg0234602020

39 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 25 x 25 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 25 x 25 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.02 kg0234602525

36 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 25 x ¾"

PVC tvarovka - Trn hadicový 25 x ¾"

CH CoraplaxDo 3 dnů0.02 kg0235602504

51 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 30 x 32 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 30 x 32 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.03 kg0234603230

46 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 32 x 1"

PVC tvarovka - Trn hadicový 32 x 1"

CH CoraplaxDo 3 dnů0.04 kg0235603205

51 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“

CH CoraplaxDo 3 dnů0.09 kg0235603207

70 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“ + O-kroužek

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“ + O-kroužek

CH CoraplaxNa dotaz0.04 kg0235603307

115 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“, ABS

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 1 ½“, ABS

CH CoraplaxDo 3 dnů0.04 kg0235633807

51 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 50 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 32/38 x 50 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.10 kg0234603250

65 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 38 x 1 ½“

PVC tvarovka - Trn hadicový 38 x 1 ½“

CH CoraplaxDo 3 dnů0.08 kg0235603807

54 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 38 x 50 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 38 x 50 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.08 kg0234603850

46 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 40 x 1 ¼"

PVC tvarovka - Trn hadicový 40 x 1 ¼"

CH CoraplaxDo 3 dnů0.08 kg0235604006

75 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 40 x 40 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 40 x 40 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.08 kg0234604040

80 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 50 x 1 ½“

PVC tvarovka - Trn hadicový 50 x 1 ½“

CH CoraplaxDo 3 dnů0.09 kg0235605007

83 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový 50 x 50 mm

PVC tvarovka - Trn hadicový 50 x 50 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.09 kg0234605050

82 Kč

PVC tvarovka - Trn hadicový úhel 90° 12 x ⅜", polyamid

PVC tvarovka - Trn hadicový úhel 90° 12 x ⅜", polyamid

CH CoraplaxDo 3 dnů0.05 kg0235601212

104 Kč

Trn hadicový 16 x 16 mm

Trn hadicový 16 x 16 mm

CH CoraplaxDo 3 dnů0.01 kg0234601616

21 Kč

Trn Hadicový 38 X 1 1/2 Transparentní

Trn Hadicový 38 X 1 1/2 Transparentní

CH CoraplaxDo 3 dnů0.06 kg0235623807

139 Kč

Trn hadicový, 38 x 1 1/2", EXT. BAZAR

Trn hadicový, 38 x 1 1/2", EXT. BAZAR

CH CoraplaxDo 3 dnů0.10 kg0235603907BAZ

18 Kč